Start

FFSO logo

Saxine smiler altid


 

Generalforsamling 26/3 - 2018

Ordinær generalforsamling i Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn den 26. marts 2018 kl. 19.00 på Saxenhus, Juniorsgade 35, Sakskøbing.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Beretning fra bestyrelsen.
3. Bestyrelsens forslag til kommende års aktiviteter.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg: Henning Tønning, Ole Thingsted, Conny Krogh, Carsten Madsen
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelse. Kjeld Wagner
8. Valg af revisor, og suppleant for denne.
9. Indkomne forslag.

Sakskøbing den 1. marts 2018

- - - 

 

Guldborgsund Kommune investerer ikke meget i Sakskøbing

 

Fra 1990 til 2007 brugte Sakskøbing Kommune mere end 300 millioner kr på anlægsarbejder i vores by, ca 19 mill kr pr.år.

Fra 2007 til 2013 har Guldborgsund Kommune kun investeret ca. 10 millioner kr på anlægsarbejder i vores by, ca 1,5 mill kr pr år.


Det er en voldsom nedskæring 

Guldborgsund Kommune overser at vores by
er den næststørste i kommunen.

Vi må altså selv passe på vores by og dens omegn, så området ikke forfalder, og derfor har en gruppe borgere taget initiativ til at etablere et Fællesråd for Sakskøbing og Omegn.

 

Fællesrådet taler hele Sakskøbing og omegn's sag

Så byrådet i Nykøbing bliver opmærksomme på de ting i byen, der bør gøres noget ved.
Vores veje bliver forsømt, havnepladsen synker, vi har problemer med oversvømmelser, vi ønsker fortsat Borgerservice i byen så vi ikke skal til Nykøbing for at tale med kommunen osv...

Der er i Guldborgsund kommune mindst 13 byer/områder der har etableret fællesråd / bylav / beboerforeninger, der alle kan tale for deres by / område overfor kommunen. Sakskøbing og omegn manglede en forening der taler hele Sakskøbing og omegn's sag overfor kommunen.

 

Hvis du vil bevare din by så støt dette initiativ

Meld dig ind, og skrive dig på til at modtage nyhedsbreve.
Fortæl venner og bekendte om dette initiativ. Send en mail til alle dem du kender.
Og skriv om denne web-side på nettet, på din Facebook og hvor du ellers kan.   

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her