Foreningen

FFSO logo

Referat af bestyrelsesmødet i FFSO den 20 feb. 2019

Deltagere: Conny Krog. Henning Tønning, Ole Thingsted, Bjarne Nielsen., Carsten Madsen og Bjarne Grundt.
Afbud: Kjeld Wagner.

1) Ref. af bestyrelsesmødet den 22 okt. 2018 godkendt.

2) Kommuneplanen indeholder en udvidelse af Guldborgsund centret med 20.000 m2. butikker mod vest, hvor bl.a. Muiti Center Syd ligger. Når planen kommer i høring, vil vi protestere. Øen i Nykøbing: Kan vi undvære jorden, når vi også skal bruge jord til at forhøje diger og volde for at kunne klare en generel stigende vandstand?

3) Kommuneplanen er hjemmearbejde. Tages op på næste møde.

4) Ringruter: Det anbefales at vi holder et fællesmøde med Guldborg Fællesråd , også vedr. klimaændringerne. Guldborgsund sender spørgeskemaer ud til yderområdende, samt fælles forslag til bedre turisme.

5) Vi inviterer til et møde med de andre fællesråd den 16 marts Kl. 10 til 15. Henning er tovholder. Ole bestiller lokale.

5) Generalforsamlingen bliver den 26 marts 2019 kl.19.00 og der holdes bestyrelsesmøde den 6 marts kl. 16.00. Turistforeningen mangler medlemmer. Ole har skrevet indlæg til Sakskøbing Avis som omtaler Turistforeningens udfordringer.

Sakskøbing 20 feb 2019.

Bjarne Grundt

 

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her