Foreningen

FFSO logo

Ordinær generalforsamling i Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn den 26. marts 2019 kl. 19.00 på Saxenhus, Juniorsgade 35, Sakskøbing

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent og stemmetællere
2.    Bestyrelsens beretning
3.    Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4.    Bestyrelsen forslag til budget og kontingent for det kommende år
5.    Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Bjarne Grundt, Bjarne Ralf Nielsen, Kjeld Wagner
6.    Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
7.    Valg af revisor og suppleant for denne
8.    Indkomne forslag
9.    Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 

 

Hvis dokumentet ikke vises så klik her for at se dokumentet.

 

 

Hvis dokumentet ikke vises så klik her for at se dokumentet.

 

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her