Foreningen

FFSO logo

Referat af bestyrelsesmødet i FFSO den 8 januar 2020

Deltagere: Conny Krogh, Henning Tønning, Kjeld Wagner, Ole Thingsted, Bjarne Ralf Nielsen, Bjarne Grundt.

Afbud: Carsten Madsen.


Referatet sidste møde: Mødet vedr. tomme butikker, er blevet afholdt, og huslejerne er for høje til at, vi finder det realistisk at, til vi kan komme videre.

Formandsmødet: Der var mange fremmødte, og der var enighed om at, byen skal ha` en kalender, så de forskellige arrangementer ikke støder sammen. Der skal søges nogle fondsmidler. Vi giver Martin en positiv reaktion, og foreslår at hver forening giver Kr. 1000,00. Vi afventer svar fra Martin.

Beplantning på torvet. Mangler reaktion fra borgmesteren. Ole sender en mail.

Vedr. Havnefronten: Martin L. lovede at, kontakte vej og park. Henning tager fat i Martin L. for at høre hvad han har udrettet.

Planlægning af fælles fælles møde: Venter.

Generalforsamling: 26mMarts kl. 19,00 på Saxenhus. Ole reserverer lokale.

Status på slusen: Vedr. høringssvar, så skal vi ha` det sendt senest den 15. januar 2020. Kjeld, Ole og Henning skriver til kommunen og foreslår at, kommunen betaler en støre del. Vi undersøger hvilke projekter kommunen har bevilliget penge til, og hvad de koster.

Eventuelt: Hjertestarter, Bjarne G. har søgt Tryg fonden. Bjarne R. oplyste at, kassebeholdningen er d.d. Kr. 6.561,32.

Sakskøbing 08-01-2020
Bjarne Grundt

 

 

 

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her