Foreningen

FFSO logo

Referat af Generalforsamlingen for Fællesrådet for Sakskøbing og Omegen onsdag den 20 april 2022 kl. 19.00 i Saxenhus, Juniorgade 35, 4990 Sakskøbing.


Deltagere: Carsetn Madsen, Bjarne Ralf Nielsen, Ole Thingsted, Henning Tønning, Kjeld Wagner og Bjarne Grundt.

Afbud. Conny Krogh

1.Ole Thingsted blev valgt til dirigent og valg af stemmetællere blev ikke aktuelt.

2 Formandens beretning blev godkendt.

3 Kasseren gennemgik regnskabet, der blev godkendt.

4 Bestyrelsens forslag til budget og kontingent, venter til vi har fået valgt en ny kassere.

5 Valg af bestyrelse:
På to år.
Henning Tønning ( stopper når der er nedsat et et Sluselag), Conny Krogh modtager ikke genvalg, Ole Thingsted ( stopper når der nedsat et Sluselaug ), Sebastian Frydendal Hansen
Valg af bestyrelse på 1 år:
Kjeld Wagner ( stopper når der er nedsat et Sluselaug) Bjarne R. Nielsen ( modtager ikke genvalg) Bjarne Grundt modtager genvalg.

6 Valg af 2 bestyrelses suppleanter. Bortfalder

7 Valg af revisor og supleant. Bortfalder.

8 Indkomne forslag. Ingen forslag modtaget.

9 Eventuelt: Orientering om Byprtalen og samt udviklinger af Sakskøbingn Byrum, og kommunalingeniør Bohn-Jespersens projekt omkring af Robin Planen, vedr. byudvikling i Sakskøbing i de seneste 50 år.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.00.
Bjarne Grundt

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her