Om ffso

FFSO logo

Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn er et tværfagligt organ, der har til formål at bidrage til, at Sakskøbing og Omegns overordnede interesser og fremtidige udvikling varetages bedst muligt i relation til Guldborgsund Kommune og det offentlige i øvrigt. 
FFSO ser det som sin rolle, at kunne virke som initiativtager, sparringspartner og talerør for områdets borgere, ildsjæle, foreninger, organisationer og erhvervsliv.
FFSO har derfor holdt stiftende generalforsamling den 21. oktober 2013 kl. 19.00 på Saxenhus, hvor foreningen Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn blev stiftet. FFSO arbejder uafhængigt af politiske interesser og kun med emner, som er besluttet jfr. vedtægterne.


En opgørelse over kommunale investeringer i Sakskøbing Kommune i perioden 1990 til 2007 viser, at Sakskøbing Byråd udførte anlægsarbejder for mere end 300 millioner kroner på skoleområdet, socialområdet, vej- og spildevandsområdet og havneområdet.
I perioden fra 2007 til 2013 er der i Sakskøbing-området kun investeret ca. 10 millioner kroner til anlæg på sportsområdet, dagpasning, byggemodning og spildevand. Desværre en meget betydelig nedprioritering af Sakskøbing-området.

Fremtiden
Det er vigtigt at gøre Guldborgsund Byråd opmærksom på investeringsbehovene i Sakskøbing-området.
Af oplagte temaer for Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn kan nævnes:

- Gøre Sakskøbing, som det næststørste byområde i kommunen, synlig i Guldborgsund Byråd ved at arbejde med bosætning, turisme, sport og kulturelle aktiviteter.
- Kommentarer til revision af kommuneplanen, herunder tage stilling til vindmøllehøjder og disses placering.
- Udarbejdelse af helhedsplan for tidl. Sakskøbing Kommune, som skal danne baggrund for en bevarende lokalplan for byområdet, men også mange andre forhold som berører os alle (byggerier, P-pladser, butikker m.v.).
- Trafiksikkerhedsarbejdet for en række projekter i byområdet skal i gang igen efter seks år pause (indfaldsvejene).
- Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn vil søge dialog med byrådets medlemmer om alle andre investeringer i Sakskøbing-området.
- Bestyrelsen vil søge samarbejde med andre foreninger i Fællesrådets område for at styrke interessevaretagelsen i forhold til Guldborgsund Kommune herunder søge samarbejde med Fællesrådene i Gudborg og Nysted.
- Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn skal have status som høringsberettiget forening i alle forhold vedr. anlægsinvesteringer og planlægning i Sakskøbing-området.

 

Husk, - at kun med mange medlemmer kan vi vise styrke i henvendelser til Guldborgsund Kommune.
Vi vil opfordre til, at du indmelder dig i foreningen, og fortæller om foreningen til familie, venner og bekendte.
Klik her for tilmelding.


Med venlig hilsen
Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn

 

Kort over det område som FFSO dækker:

 

FFSO området: Sakskøbing og omegn

 

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her